Pátek, 28 ledna, 2022
aktualne
spot_img

Práci v závodě si našlo více než 300 lidí. Dali důvěru znevýhodněným

on

Kdo by si z těch dřívější narozených nepamatoval na Rodeo tatramatiek, které během odstřeďování poskakovali po socialistických koupelnách. Lidé je krotili jako býci na rodeu – tak, že si na ně sedli.

Dnes už nic takového netřeba. Po Sametové revoluci v roce 1989 celosvětová korporace Whirlpool přinesla do podniku Tatramat v Popradu mezinárodní know-how a dnes je její nástupnická společnost Whirlpool Slovakia jedničkou ve výrobě bílé techniky na Slovensku.

Společnost Whirlpool Slovakia s příslušnou mírou společenské odpovědnosti aplikuje svůj inovativní přístup nejen při výrobě domácích spotřebičů, jako jsou pračky, sušičky, ledničky či myčky využívajících unikátní technologie šetřící zdroje a čas, ale i v oblasti pracovní síly. Výsledkem bylo vytvoření unikátního tréninkového centra.

Ne personálnímu leasingu
Na rozdíl od jiných společností se firma rozhodla neřešit nedostatek kvalifikované pracovní síly personálním leasingem a ani nesáhnout po zaměstnancích ze třetích zemí, ale dát šanci lidem z regionu včetně těch z marginalizovaných skupin obyvatelstva.

Většinu znevýhodněné uchazeče o zaměstnání tvoří Romové či zdravotně znevýhodnění lidé. Zjistili však, že tyto skupiny třeba nejprve naučit pracovat podle potřeb výroby.

„Při oslovení okolních škol a organizací se nenašli vyhovující prostory, a tak se jako logické řešení nabízelo vytvoření tréninkového a rekvalifikačního centra přímo ve společnosti,“ ozřejmil Jaroslav Grygar, senior HR manažer a jednatel společnosti.

Tréninkové centrum otevřeli v roce 2019. Aktuálně slouží k ověření schopností a predispozic uchazečů na práci ve výrobě a následné přidělení vhodné pracovní pozice, zaškolování, jakož i a zvyšování kvalifikace stávajících zaměstnanců.

„Do pracovního procesu se nám okamžitě po zaškolení v centru podařilo zapojit až 60 procent osob s nižším dosaženým vzděláním,“ říká Grygar.

Jen za rok 2019 se v centru rekvalifikovali téměř 300 osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných nebo pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí. Výsledkem je, že na konci roku 2019 až 18 procent z více než 1230 zaměstnanců společnosti tvořily pracovníci z marginalizované skupiny Romů a sedm procent zdravotně znevýhodněni.

Od začátku fungování centra se společnosti podařilo snížit i čas potřebný k zaučení – až o 72 procent. Dovednosti dosavadních zaměstnanců rozšířili o dalších 17 procent.

„Co je však důležité pro naši společnost, celkově nám poklesly lidské chyby až o 33 procent a kvalitu našich výrobků jsme zvýšili o 34 procent,“ vyjmenovává Grygar dosavadní úspěchy.

Přidanou hodnotou centra je také zvýšení spokojenosti zaměstnanců až o 17 procent a šestiprocentní nárůst pracovníků z řad rodinných příslušníků. Firma předpokládá, že tento pozitivní vývoj přispěl ke snížení fluktuace zaměstnanců. Ta se celkově snížila až o 49 procent.

Tréninkové centrum jako inspirace
Tréninkové a rekvalifikační centrum vytvořili tak, aby co nejvěrněji kopírovalo reálné prostředí výrobních prostor, a tedy budoucí pracovní prostředí uchazeče o zaměstnání.

Pokrývá více než 80 procent výrobních operací v rámci celé společnosti.

Čtyřicet procent rozlohy tréninkového centra sestavili a připravili tak, aby pokryly základní potřeby a rozvoj všeobecných funkčních dovedností zaměstnanců a přibližně 60 procent rozlohy tréninkového centra je pokrytých variabilními pozicemi, které umí ve velmi krátkém čase změnit a přestavět na jiné pracovní pozice se zaměřením na specifické vzdělávání a dovednosti zaměřené na interní požadavky a potřeby společnosti.

„Díky šikovnosti našich lidí tak víme optimálně využít prostor, který máme k dispozici, a zaměřit se na zvýšení kvalifikace našich zaměstnanců,“ říká Grygar.

Tréninkové centrum slouží i na výuku dětí mateřských, základních, středních, tak vysokých škol. Jiné společnosti a organizace ho využívají jednak jako inspiraci na vybudování vlastního systému vzdělávání a jednak zprostředkovaně. Dlouhodobě nezaměstnaní, kteří absolvují zaškolení a rekvalifikační kurz, jsou schopni okamžitě se zaměstnat v jakékoli společnosti s výrobním zaměřením.

Vedlejším, ale ne méně významným efektem centra je, že díky jeho výsledkům zaměstnanci společnosti z majoritní skupiny obyvatelstva pochopili, že znevýhodněným uchazečům o zaměstnání třeba dát šanci.

„I tímto unikátním projektem, dokazujeme, že se vyplatí důvěřovat pracovní síle ze Slovenska,“ říká Grygar.

Mohlo by Vás zajímat

Tipy, triky, nápady: Jablko lásky

Pravidelná konzumace jablek zvyšuje libido u žen.Podle výsledků jedné ze studií skupina žen denně konzumující jablka vykazovala větší chuť na sex jako skupina bez...